Birçok ekonomi terimi ile süslenmiş de olsa iş hayatının temel gerçeği şudur: Hangi büyüklük ve sektörde olursa olsun işletmelerin hedefi, para kazanmaktır. Daha fazla para kazanmak ve karı maksimize etmek… Eğer bu gerçeği unutur ve kar = toplam gelir-toplam gider denklemini yönetim hedeflerinin ilk sırasına koymazsanız, var olamazsınız…

İşte bu gerçeğin farkında olan işletmeler bir yanda gelirlerini büyütme yönünde çalışırken bir yanda da maliyetlerini azaltmak amacıyla birçok adım atıyor. Bu adımların bir kısmı da teknolojik gelişmelerle mümkün hale geliyor. Sanal ofis, sanal sekreterlik ve video konferanslar bunlardan bazıları…

Desktech 7/24 Sanal Sekreterlik Hizmetleri de sanal sekreterlik, dijital faks ve voice-mail hizmetlerini sunarken ‘maliyetleri azaltmaya katkı’ iddiası ile hareket ediyor. Desktech, sekreter ihtiyaçlarını operasyon, lojistik ve mali zorluklar nedeniyle erteleyen kişi ve işletmelere sanal operatör hizmeti sunarken aynı zamanda personel giderleri ve ofis maliyetlerinden kaynaklanan enerji, yer ve altyapı tasarrufu sağlıyor.