10bin Kadın'' küresel finansal hizmetler firması Goldman Sachs tarafından 2008 yılında başlatılan ve şu anda dünyada 43 ülkede yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir. Amaç, dünya çapında işini kurmuş fakat yeterli imkanlardan yoksun 10.000 kadına girişimcilik ve işletme eğitimleri vererek kadınların işlerini büyütmelerine destek olmak, dolayısıyla paylaşımcı ekonomik büyümeyi güçlendirmektir. Bu başarılı programa katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan Desktech Sanal Sekreterlik Hizmetleri, program mezunlarına sanal sekreterlik hizmetlerini özel şartlarla sağlamaktadır.

Yatırımlarını, kadrolarını genişletmek yerine işlerini büyütmek yönünde yapmayı tercih eden 10bin kadın girişimci programı mezunları, sekreterlik hizmetlerini DESKTECH Sanal Sekreter’den alarak işletmelerine kurumsal bir önyüz sağlamaktadırlar. Rekabette bir adım önde olmayı hedefleyen kadın girişimcilerimiz, Desktech Sanal Sekreterlik işbirliği sayesinde sekreterlik hizmetleri için en ekonomik, en pratik, en profesyonel yöntemi tercih etmiş oluyorlar.

10bin Kadın Programı, dünyada 80’in üzerine akademik kurum ve sivil toplum kuruluşundan oluşan bir ağ tarafından yürütülmektedir. Bunlardan 45′ten fazlasını akademik kurumlar oluşturmaktadır. Ülkemizde Özyeğin Üniversitesi ve Goldman Sachs Vakfı işbirliği ile 2009 yılında hayata geçmiş olan ve 4 yıl sürecek projenin temel hedefi, işlerini büyütme potansiyeline sahip 400 kadına işletme ve yöneticilik eğitimleri vererek işlerini büyütmelerine destek olmaktır.