Türkiye'nin konusundaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FO-DER), Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kabalak Desktech Sanal Sekreterlik Hizmetleri’nin finansal faydasının altını çizdi ve işletmelere sekreterlik hizmetleri için bütçelerinden ayırdıkları payı azaltma fırsatı sunduğu ve farklı ihtiyaç noktalarına yatırımı mümkün kıldığı için Desktech’i tebrik etti.

İstanbul Barosu, Özyeğin Üniversitesi 10bin Kadın Girişimci Programı kurumlarla işbirliklerini güçlendirerek sürdüren Desktech Sanal Sekreterlik Hizmetleri, kuruluş amacını ''finansal okuryazar bir Türkiye için eko-sistem oluşturmak'' özetleyen FODER ile işbirliğinin temellerini hazırlıyor. Devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık ve finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek için bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek ve politikalar üretilmesini sağlayabilmek amacıyla çalışan FODER bireylerden başlayarak girişimcileri de içine alan büyük bir kitleyi hedefliyor. Bu bağlamda küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük önem taşıyan ''sermayenin doğru kullanılması'', ''doğru alanlara yatırım yapılması'' için doğru dış kaynak kullanımını da destekliyor. FODER Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kabalak ''Bir işletmenin ön yüzünü oluşturan ve o şirket ile ilgili ilk algımızı şekillendiren iki temel unsur vardır. Bu unsurlardan biri internet erişimi ve web sitesi; diğeri ise telefonla iletişimde düzgün çalışan profesyonel bir sekreterlik…

Desktech Sanal Sekreterlik Hizmetleri, kadronuzda bir sekreter çalıştırmanın bir aylık maliyeti ile bir yıl boyunca alabileceğiniz bir hizmet. Üstelik bu hizmet sadece ekonomik avantajı ile değil, taşıdığı profesyonellik ve pratiklik yönleri ile de zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlıyor. Böylece işinize odaklanmanız kolaylaşıyor.'' dedi.

Kısaca FODER: Finansal okuryazarlık; günlük hayatta, kişinin para kullanımı ve yönetimini, bilgiyle değerlendirebilmesi ve etkili karar vermesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. En basit işlemlerde dahi finansal okuryazarlığın günlük hayatımızda sonuçları olmakta, geleceğimiz ve bize bağlı yaşayanların hayatları etkilenmektedir.

Bugün, riskleri doğru okumak, kendi risk haritasını çizmek ve yatırım kararlarını almak için tüketicilerin, işçilerin, memurların, akademisyenlerin, meslek sahiplerinin, iş insanlarının, kadınların, gençlerin ve çocukların finansal okuryazarlığı öğrenip, kullanabilmeleri bir gerekliliktir.

Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Türkiye'nin konusundaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER), Kasım 2012 itibarı ile kuruldu. http://www.fo-der.org/